Pics: Trueno/Levin

Friday, 24th September, 2010

Ani nevíme co k fotkám napsat. Zkrátka další hachi u které si nejsme jistí ani tím, o jaký model vlastně jde. Přesto se nám líbí natolik, že jsme jí tu prostě museli ukázat.

Zepředu zenki trueno a  vzadu světla ze zenki levinu …  Škoda že se nám o téhle 86 nepodařilo najít žádné bližší informace.

Tags: , , , ,

Posted in 86 Life

One Response to “Pics: Trueno/Levin”

  1. Lucky says:

    rear fitment is on point!

Leave a Reply