EightSex Coupe

Friday, 13th March, 2009

Na AEU86 se dá najít spousta zajímavých Coroll, jako je například tento japonský zenki levin. Jeho majitel Allan, Američan žijící v Japonsku, ho koupil nedávno, ale od zábavy na okruhu ho dělí pouze přihlášení na úřadě. Předchozí majitel ho totiž už vybavil Cusco coilovery na předku, Greddy pružinami a tlumiči na zadku, TRD 2way diffem a ani motor nezůstal původní.

Read more »

Tags: , , , , ,

Posted in Cars | 6 Comments »